VRNLlogo

Stichting Virtual Reality Nederland
- VRNL -
Dutch Virtual Reality Foundation

Welkom / Welcome
We believe
Virtual Reality
is the next
MEDIUM
HCI
and will be
found embedded
EVERYWHERE
soon

VRNL is supported by:

logo Encircle

logo Dutch VR

logo VR.NL  

Subscribe here to our newsletter

KvK / CoC:
64784843

RSIN / Fiscal Registration Number:
855841898

IBAN / BIC:
NL45 INGB 0007 1607 20 / INGBNL2A

Email:
bestuur@vr-nl.org

Statutaire zetel & postadres / Registered Office & Postal Address:
PO Box 49
NL-6700AA Wageningen

Bezoekadres / Visiting Address:
Scheveningseweg 10
NL-2517KT Den Haag

Doelstelling / Mission:
Het bevorderen van onderzoek, kennisuitwisseling en bewustzijn omtrent de inzet en de maatschappelijke gevolgen van technologische ontwikkelingen met nadruk op virtual reality technieken.

Activiteiten, beleidsplan & financiŽle verantwoording:
Meest recente activiteitenverslag
Beleidsplan 2018 - 2020
Financieel jaaroverzicht 2016
Financieel jaaroverzicht 2017
Financieel jaaroverzicht 2018

Vrijwilligers en donateurs / WE NEED YOU TOO:
De stichting verwelkomt zowel particulieren als bedrijven en instellingen die de doelstellingen ondersteunen. Wij bieden een in Nederland wat betreft omvang en breedte ongekend netwerk van actieve personen, instellingen en bedrijven in de VR-community. Naast extra vrijwilligersinzet is financiŽle ondersteuning nodig. Donateurs krijgen exclusieve korting (of zelfs gratis) producten en diensten aangeboden door onze partners. Bovendien verzorgt de stichting voor hen jaarlijks diverse netwerkbijeenkomsten. Zie voor nadere informatie ons Donateursreglement VRNL

Bestuurders / Board Members:
Voorzitter / Chairman: Fred Hage
Secretaris / Secretary: Alje Hoving
Penningmeester / Treasurer: Duncan Smit

Raad van Advies / Advisory Board:
Creative Techologies / HKU: Marinka Copier
CoVince: Richard van Tilborg
EUVR: Juan Bossicard
3Di.nl: Al-Noor Ladhani

Statutair vastgelegd / Statutory: Stichting VRNL is opgericht conform de praktijkrichtlijnen van de Governance Code Cultuur. Per 16 december 2015 is de stichting door de Nederlandse Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), zoals omschreven in Artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Dit houdt onder meer in dat de stichting geen winstoogmerk heeft en de bestuursleden hun werkzaamheden voor de stichting onbezoldigd verrichten.

ANBI logo